Sunday, August 17, 2008

School Bus

Araw-araw hinihintay ka sa tapat ng bahay nyo.
Susunduin at ihahatid san ka man patungo.
Babatiin ka na may ngiti sa labi.
Sabuong byahe ikaw ang katabi.

Ako'y umaasa ay nananalangin,
Na sa iba'y huwag ka nang tumingin.
Nandito ako, maninilbihan sayo.
Sana ako nalang ang school bus mo.

Minsang susunduin ka, di kita nakita.
Matagak akong naghintay pero wala ka na.
Ano ang nangyari? sabihin mo sana.
Balita ko'y may sports car ka na.

Ako'y nasaktan at puso ko'y nasugatan.
Ano nga naman ang laban ko sa sports car mo.
Ngunit kung sakali man, and sports car mo'y masiraan.
Sasagipin kita kahit san ka man.

No comments:

Post a Comment